Kulturhistoria

Kulturhistoria

Replikframtagning åt svenska muséer.

Ända sedan starten har jag tillverkat repliker åt muséer runt om i Sverige. För att kunna återge ett gammalt keramikföremål korrekt, måste originalet – eller det som finns kvar!- studeras omsorgsfullt. Vissa föremål består enbart av skärvor och kan bara studeras via fotografier.

Material, färg och form ska återges så nära som möjligt och vid framtagning av repliker måste man också ta hänsyn till att tiden ofta gått hårt åt de gamla föremålen. Både färg och material kan ha ändrat utseende. Allt arbete utförs enligt hantverkstradition. Replikerna säljs endast i respektive museums butiker.